tel: +48 817565520
pl en ru

Kleje, oleje, smary

kategorie
Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax. 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

 

Produkty

Aceton

Inne nazwy: Dwumetyloketon, dimetyloketon, propanon, propan-2-on, keton dimetylowy

Alkohol furfurylowy

Inne nazwy: 2-Furanometanol, furan-2-ylometanol, 2-furanokarbinol, alkohol furfuralowy, 2-furylokarbinol, 2-furylometanol, 2-hydroksymetylofuran

Alkohol izopropylowy

Inne nazwy: IPA, propan-2-ol, izopropanol, 2-hydroksypropan

Alkohol metylowy

Inne nazwy: Metanol, karbinol

Alkohol n-propylowy

Inne nazwy: N-propanol, 1-hydroksypropan

Azotan cynku sześciowodny

Inne nazwy: Sól cynkowa kwasu azotowego

Azotyn sodu

Inne nazwy: brak

Benzotriazol

Inne nazwy: brak

Bezwodnik maleinowy

Inne nazwy: Bezwodnik kwasu maleinowego, bezwodnik kwasu cis-etylenodikarboksylowego, furanodion-2,5, ŻTP

Chlorek amonu

Inne nazwy: Salmiak

Chlorek metylenu

Inne nazwy: Dwuchlorometan, dichlorometan

Chlorek sodu - sól tabletkowana

Inne nazwy: brak

Czteroboran sodu bezwodny

Inne nazwy: Boraks bezwodny

Czteroboran sodu pięciowodny

Inne nazwy: Boraks pięciowodny

Czteroboran sodu dziesięciowodny

Inne nazwy: Boraks dziesięciowodny

Czterochloroetylen

Inne nazwy: Perchloroetylen, tetrachloroetylen

Dietanoloamina

Inne nazwy: DEA, dwuetonoloamina, 2,2-iminodietanol

Dietonolomina 80%

Inne nazwy: DEA roztwór 80%, dwuetonoloamina roztwór 80%, 2,2-iminodietanol roztwór 80%

Dietanoloamina 85%

Inne nazwy: DEA roztwór 85%, dwuetonoloamina roztwór 85%, 2,2-iminodietanol roztwór 85%

Dietanoloamina 90%

Inne nazwy: DEA roztwór 90%, dwuetonoloamina roztwór 90%, 2,2-iminodietanol roztwór 90%

Dietanoloamina 100%

Inne nazwy: DEA, dwuetonoloamina roztwór 100%, 2,2-iminodietanol roztwór 100%

Etanoloamina

Inne nazwy: 2-aminoetanol, MEA, monoetanoloamina

Etanoloamina 80%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 80%, MEA roztwór 80%

Etanoloamina 85%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 85%, MEA roztwór 85%

Etanoloamina 90%

Inne nazwy: 2-aminoetanol roztwór 90%, MEA roztwór 90%

Etanoloamina 100%

Inne nazwy: 2-aminoetanol, MEA

Etylenodiamina

Inne nazwy: EDA, etylenodwuamina

Formalina

Inne nazwy: Aldehyd mrówkowy roztwór

Fosforan diamonowy

Inne nazwy: fosforan amonu,DAP, fosforan dwuamony, wodorofosforan amonu

Fosforan jednowapniowy jednowodny

Inne nazwy: Fosforan monowapniowy, fosforan wapnia

Fosforan mocznika

Inne nazwy: brak

Fosforan monoamonowy

Inne nazwy: MAP, fosforan jednoamonowy

Fosforan monosodowy bezwodny

Inne nazwy: Fosforan jednosodu bezwodny

Fosforan monosodowy dwuwodny

Inne nazwy: Fosforan jednosodu dwuwodny

Fosforan trisodowy dwunastowodny

Inne nazwy: Fosfroan trójsodowy dwunastowodny

Gliceryna

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Gliceryna 80%

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Gliceryna 96%

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Gliceryna 99,5%

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Glikol dietylenowy

Inne nazwy: Glikol dwuetylenowy, diglikol, DEG, 2,2'-oksydietanol

Glikol monoetylenowy

Inne nazwy: Glikol monoetylenowy, MEG

Glikol trietylenowy

Inne nazwy: Glikol trójetylenowy, TEG

Glikol polietylenowy 200

Inne nazwy: PEG 200

Glikol polietylenowy 400

Inne nazwy: PEG 400

Glikol polietylenowy 600

Inne nazwy: PEG 600

Glikol monopropylenowy

Inne nazwy: 1,2-propandiol, glikol propylenowy, 1,2-dihydroksypropan

Glikol dipropylenowy

Inne nazwy: Glikol dwupropylenowy, 1,1-oksydi-2-propanol

Grafit

Inne nazwy: brak

Izopropanoloamina

Inne nazwy: Monoizopropanoloamina, 2-propyloamina, MIPA

Kalafonia

Inne nazwy: brak

Kwas 12-hydroksystearynowy

Inne nazwy: brak

Kwas adypinowy

Inne nazwy: Kwas butanodikarboksylowy-1,4, kwas heksanodiowy 1,6

Kwas amidosulfonowy

Inne nazwy: kwas sulfamidowy

Kwas azotowy

Inne nazwy: brak

Kwas azotowy 55%

Inne nazwy: brak

Kwas azotowy 65%

Inne nazwy: brak

Kwas benzoesowy

Inne nazwy: Kwas benzenokarboksylowy

Kwas borowy

Inne nazwy: Kwas ortoborowy

Kwas cytrynowy bezwodny

Inne nazwy: Kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy

Kwas cytrynowy jednowodny

Inne nazwy: Kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy

Kwas fosforowy 72%, 75%, 85%

Inne nazwy: Kwas ortofosforowy

Kwas mrówkowy 85%

Inne nazwy: brak

Kwas sebacynowy

Inne nazwy: brak

Kwas siarkowy 98%

Inne nazwy: brak

Kwas solny 33%, 37%

Inne nazwy: Kwas chlorowodorowy

Kwas stearynowy

Inne nazwy: Kwas oktadekainowy

Mocznik

Inne nazwy: brak

N-aminoetylopiperazyna

Inne nazwy: brak

Octan butylglikolu

Inne nazwy: Octan 2-butoksyetylu, ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego

Octan n-butylu

Inne nazwy: Octan butylu

Octan izobutylu

Inne nazwy: brak

Parafina stała (granulowana, tafle)

Inne nazwy: brak

Parafina ciekła lekka

Inne nazwy: Olej wazelinowy

Parafina ciekła ciężka

Inne nazwy: Olej parafinowy

Paraformaldehyd

Inne nazwy: brak

Pentaerytrytol

Inne nazwy: Pentaerytryt

Pirosiarczyn sodu

Inne nazwy: Dwusiarczyn sodowy, disiarczyn disodu

Rezorcyna

Inne nazwy: brak

Sebacynian bis(2-etyloheksylu)

Inne nazwy: Sebacynian dwuoktylu

Sorbitol 70%

Inne nazwy: Sorbit

Talk 325 mesh, 700 mesh

Inne nazwy: brak

Trietylenotetraamina

Inne nazwy: Trójetylenotetraamina, TETA

Tripolifosforan sodu (granulat, proszek)

Inne nazwy: STP, STPP, trójpolifosforan sodu

Trietanoloamina 80%, 85%, 90%, 100%

Inne nazwy: trójetanoloamina, 2,2',2''-nitrilotrietanol

Wazelina (biała, żółta)

Inne nazwy: brak

Wodorotlenek baru

Inne nazwy: brak

Wodorotlenek litu jednowodny

Inne nazwy: brak

Wodorotlenek potasu stały

Inne nazwy: Ług potasowy

Wodorotlenek sodu roztwór

Inne nazwy: Ług sodowy roztwór, soda kaustyczna

Wodorotlenek sodu stały (płatki, granulki)

Inne nazwy: Ług sodowy, soda kaustyczna

Wodorosiarczyn amonu roztwór

Inne nazwy: Kwaśny siarczyn amonu roztwór

Wodorosiarczyn sodu roztwór

Inne nazwy: Kwaśny siarczyn sodu roztwór

Wodorowęglan sodu

Inne nazwy: Kwaśny węglan sodu, soda kwaśna

Opis kategorii

KLEJE, OLEJE, SMARY

Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szybką realizację dostaw i elastyczne podejście do klienta.. Większość surowców jest dostępna na wywołanie W naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment surowców chemicznych wykorzystywanych w produkcji klejów, olejów i smarów :

·         aceton,

·         alkohole,

·         azotany,

·         chlorki,

·         DEA,

·         Boraks,

·         Fosforany,

·         Gliceryna,

·         Glikol,

·         Kwasy,

·         Mocznik,

·         Octany,

·         Oleje,

·         Siarczany,

·         Tlenki,

·         Węglany,

·         wodorotlenki

Współpracujemy z wieloma wiodącymi producentami zagranicznymi jak i krajowymi, dzięki czemu oferujemy produkty są stałej oraz wysokiej jakości. Spełniają one wszystkie wymogi nawet najbardziej wymagających producentów klejów, olejów i smarów.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.