tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

 

Kwas azotowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas azotowy
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 7697-37-2
Nr WE 231-714-2
Numer indeksowy 007-004-00-1
Wzór chemiczny HNO3
Masa molowa 63,01 g/mol
Postać fizyczna Ciecz koloru żółtego
Kod taryfy celnej 28080000
ADR UN2031
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, charakterystyczny
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia -18°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 117°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,31 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 500 g/l (20°C)

Kwas azotowy to nieorganiczny związek chemiczny, silny kwas tlenowy. Reszta kwasowa stanowi grupa azotanowa zawierająca azot na V stopniu utlenienia. Obecnie kwas azotowy, na skalę przemysłową, otrzymuje się wyłącznie metodą Ostwalda w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku na siatce platynowej lub platynowo-rodowej. Czysty kwas azotowy jest bezbarwną cieczą. Podczas dłuższego przechowywania ulega częściowemu rozkładowi i zabarwia się na żółto lub brązowo; rozkład ten przyspiesza podwyższona temperatura i światło.

Kwas na powietrzu dymi, można zaobserwować wydzielanie brunatnego tlenku azotu(IV) o charakterystycznym duszącym zapachu- substancja ta jest toksyczna dla dróg oddechowych. Stężony roztwór kwasu azotowego ma silne działanie korodujące, jest on bardzo aktywny chemicznie. Rozcieńczanie stężonego kwasu azotowego jest procesem egzoenergetycznym. Dymiący kwas azotowy nie pali się i jest odporny na uderzenia, iskry i wstrząsy,  może jednak tworzyć wybuchowe mieszaniny z naftą , innymi węglowodorami i alkoholami.

Opisywana substancja podlega przepisom ADR, numer UN 2031.

Zastosowanie kwasu azotowego:

  • w produkcji nawozów mineralnych (głównie: saletry amonowej, saletrzaku i nawozów płynnych),
  • w procesie nitrowania,
  • w procesach obróbki metali oraz w przemyśle tworzyw sztucznych,
  • w produkcji materiałów wybuchowych
  • w procesach czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej,
  • w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża,
  • odczynnik w laboratoriach,
  • w produktach elektrycznych i elektronicznych
  • w produkcji barwników i lakierów, olejów i smarów

Mieszanina kwasu azotowego (V) i kwasu solnego w stosunku 1:3 tworzy tzw. wodę królewską, która rozpuszcza złoto.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.