tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Gliceryna 96%

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Identyfikator produktu Gliceryna 96%
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Gliceryna, Alkohole
Nr CAS 56-81-5
Nr WE 200-289-5
Wzór chemiczny C3H8O3
Masa molowa 92,1 g/mol
Postać fizyczna Ciecz koloru żółtego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
pH 5-7
Gęstość względna ~1200 kg/m3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny

Glicerol ( potocznie nazywany gliceryną) należy do alkoholowych związków organicznych. Przyjmuje postać lepkiej, gęstej cieczy o barwie przezroczystej. Ciecz charakteryzuje się dużą higroskopijnością (czyli zdolnością pochłaniania wody). Substancja jest rozpuszczalna w wodzie, glikolu propylenowym i alkoholu.  Rozpuszczalność w wodzie jest możliwa dzięki trzem hydrofilowym alkoholowym grupom hydroksylowym. Może tworzyć zarówno między-, jak i wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe, dzięki czemu glicerol jest bardzo elastyczną cząsteczką.  Opisywany związek nie jest substancją toksyczną,  nie ma także negatywnego wpływu na środowisko.
 
Gliceryna jest znana od roku 1783, dzięki niemiecko-szwedzkiemu chemikowi Carl Wilhelm Scheele.
Pierwotnie glicerol otrzymywany był w procesie zmydlania tłuszczu, w wyniku którego powstaje gliceryna i sole kwasów tłuszczowych (mydło).  Innym sposobem otrzymywania gliceryny jest metoda syntetyczna wykorzystująca propylen.

Glicerol ma szerokie zastosowanie, jest jedną z najcenniejszych i najbardziej wszechstronnych substancji chemicznych występujących w przyrodzie.

Zastosowanie:

  • przemysł kosmetyczny (składnik kremów, mydeł, pomadek, kosmetyków nawilżających, poprawiających elastyczność skóry)

  • składnik gum, żywic, emalii samochodowych i farb

  • w laboratoriach, np. podczas przeprowadzania elektroforezy (tworzenie żelu poliakrylamidowy)

  • w garbarstwie do zabezpieczania skór przed wysychaniem (dzięki zdolnościom higroskopijnym glicerolu)

  • pasze: gliceryna paszowa pozwala uniknąć ketozy u bydła
    Gliceryna paszowa stosowana jest również jako dodatek do pasz niskojakościowych oraz  zapobiega wysychaniu, zagrzewaniu oraz przymarzaniu paszy na stole paszowym

  • produkcja e-liquidów

  • przemysł samochodowy- glicerol dodawany jest do płynów hamulcowych, chłodniczych, płynów do szyb

  • zastosowanie w medycynie i farmacji

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.