tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Fosforan trisodowy dwunastowodny

Inne nazwy: Fosfroan trójsodowy dwunastowodny

Identyfikator produktu Fosforan trisodowy dwunastowodny
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki potasu, Związki fosforu
Nr CAS 10101-89-0
Nr WE 600-151-8
Wzór chemiczny Na3PO4·12H2O
Masa molowa 380,18 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 28352930
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~ 12 (10 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 450°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,62 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny