tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Fosforan trisodowy dwunastowodny

Inne nazwy: Fosfroan trójsodowy dwunastowodny

Identyfikator produktu Fosforan trisodowy dwunastowodny
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki potasu, Związki fosforu
Nr CAS 10101-89-0
Nr WE 600-151-8
Wzór chemiczny Na3PO4·12H2O
Masa molowa 380,18 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 28352930
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~ 12 (10 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 450°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,62 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny

Fosforan sodu dwunastowodny jest związkiem nieorganicznym o wzorze chemicznym Na3PO4. Tworzy białe, ziarniste lub krystaliczne kryształy które charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Roztwór wodny ma odczyn silnie zasadowy , m.in. pH jego 1% roztworu wynosi 11,9.


Ta właściwość znalazła zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w obróbce metalu, produkcji barwników, tekstyliów, skór, papieru, a także przetwórstwie tworzyw sztucznych. Z jego pomocą uzdatnia się również i zmiękcza wodę pitną, usuwając z niej jony wapnia i magnezu, a nawet oczyszcza wodę przemysłową. Fosforan sodu jako taki jest również składnikiem ogniotrwałej ceramiki, tynku i cementu, a także domowej chemii, przede wszystkim detergentów i środków czystości.