tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Azotan cynku sześciowodny

Inne nazwy: Sól cynkowa kwasu azotowego

Identyfikator produktu Azotan cynku sześciowodny
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki azotu, Związki cynku
Nr CAS 10196-18-6
Nr WE 231-943-8
Wzór chemiczny Zn(NO3)2·6H2O
Masa molowa 189,36 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek lub bezbarwne kryształy
ADR UN1514
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5,1 (50 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia Około 36°C
Gęstość względna 2,06 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 1800 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Mieszalny z etanolem