tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Fosforan monoamonowy

Inne nazwy: MAP, fosforan jednoamonowy

Identyfikator produktu Fosforan monoamonowy
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki fosforu, Związki azotu
Nr CAS 7722-76-1
Nr WE 231-764-5
Wzór chemiczny (NH4)H2PO4
Masa molowa 115,03 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 31054000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 190°C
Gęstość względna 1,1 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 370 g/l

Fosforan jednoamonowy jest solą amonową kwasu ortofosforowego. Jest ciało stałe w formie białych kryształów, bez zapachu. Nierozpuszczalny w alkoholach, acetonie i ciekłym amoniaku.
Znajduje zastosowanie w takich branżach jak : farby i lakiery, nawozy, chemia budowlana, kleje, oleje, smary.
Fosforan monoamonowy głównie używany jest jako skoncentrowany nawóz granulowany o wysokiej zawartości fosforu oraz azotu. Nawóz ten może być stosowany przedsiewnie praktycznie na wszystkie rodzaje gleb. Świetnie nadaje się do mieszania z innymi nawozami, jest to uniwersalny i bardzo popularny nawóz. Uważany za jeden z najlepszych nawozów do nawożenia kukurydzy, ale nie tylko. Olbrzymią zaletę tego nawozu stanowi fakt, że może on być używany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża jare i ozime, rośliny przemysłowe i okopowe, w sadownictwie, uprawie warzyw i na użytkach zielonych. Stosowanie fosforanu monoamonowego, w sposób widoczny przyczynia się do otrzymania wysokiej jakości plonu. Nawóz ten jest ceniony ze względu na swoją efektywność, ale także za szerokie spektrum zastosowania – można, jak wskazano wcześniej, używać go pod wszystkie rośliny uprawne. Jego zaletą jest również właściwość pozwalająca mu na uzupełnianie niedoboru fosforu w glebie.
Fosforan monoaminowy jest stosowany również jako środek hamujący płomienie, w produkcji farb oraz powłok, znajduję także swoje zastosowanie jako suchy środek gaśniczy.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.