tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas stearynowy

Inne nazwy: Kwas oktadekainowy

Identyfikator produktu Kwas stearynowy
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 67701-03-5
Nr WE 266-928-5
Wzór chemiczny C10H18O4
Masa molowa 202,25 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do beżowego
Kod taryfy celnej 38231910
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby
pH <7
Temperatura topnienia/krzepnięcia 56°C
Temperatura wrzenia/zakres ~240°C
Gęstość względna 0,85 - 0,90 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie <0,005 g/100 ml (25°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych