tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Bezwodnik maleinowy

Inne nazwy: Bezwodnik kwasu maleinowego, bezwodnik kwasu cis-etylenodikarboksylowego, furanodion-2,5, ŻTP

Identyfikator produktu Bezwodnik maleinowy
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Bezwodniki kwasowe
Nr CAS 108-31-6
Nr WE 203-571-6
Numer indeksowy 607-096-00-9
Wzór chemiczny C4H2O3
Masa molowa 98,06 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne ciało stałe
ADR UN2215
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
pH Około 1 (50g/l H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 52°C
Temperatura wrzenia/zakres 202°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,31 g/cm3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie 550 g/100 g (20°C)