tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Kwas solny 33%, 37%

Inne nazwy: Kwas chlorowodorowy

Identyfikator produktu Kwas solny 33%, 37%
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 7647-01-0
Nr WE 231-595-7
Numer indeksowy 017-002-01-x
Wzór chemiczny HCl
Masa molowa 36,45 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 28061000
ADR UN1789
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Duszący
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia < - 20°C
Temperatura wrzenia/zakres 50°C
Gęstość względna >1123 kg/m3 w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w acetonie

Kwas solny zwany także kwasem chlorowodorowym jest nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy kwasów beztlenowych. Jest to jeden z najmocniejszych kwasów nieorganicznych. Rozpuszcza większość metali (z wyj. metali szlachetnych). Jest bezbarwny, jednak niekiedy spotykane jest jego żółte zabarwienie spowodowane zanieczyszczeniem jonami żelaza. Jest silnie żrący, ale nie tak jak kwasy tlenowe które zawierają właściwości utleniające.

Zwyczajowe nazewnictwo „kwas solny” wywodzi się od niepamiętnej metody jego otrzymywania ze stężonego kwasu siarkowego i soli kamiennej (kwas z soli). Może mieć różne stężenie, od spożywczego (33%) po techniczny (37%)

 Rozcieńczony kwas solny w organizmie człowieka jak i u zwierząt występuje w soku żołądkowym i jest odpowiedzialny za prawidłowe trawienie białek i zabijanie drobnoustrojów. Ułatwia wchłanianie żelaza oraz wapnia i ochrania niektóre witaminy.

Kwas solny jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle farmaceutycznym służy do syntezy leków, takich jak kwas askorbinowy oraz kwas para-aminobenzoesowy.

W przemyśle włókienniczym stosuje się go do neutralizacji resztek alkalicznych w bawełnie w procesie czyszczenia przed bieleniem oraz do barwienia materiałów.

Przy produkcji kosmetyków kwas solny stosowany jest jako regulator pH wody. Możemy wykorzystać go także w przemyśle elektrycznym – głównie do wytwarzania układów scalonych, cukrownictwie - w produkcji glukozy i żelatyny a także garbarstwie, budownictwie oraz przy produkcji chemii gospodarczej, barwników, tworzyw sztucznych, nawozów.

Jest używany także do czyszczenia powierzchni metali oraz do analizy minerałów.