tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Kwas solny 33%, 37%

Inne nazwy: Kwas chlorowodorowy

Identyfikator produktu Kwas solny 33%, 37%
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 7647-01-0
Nr WE 231-595-7
Numer indeksowy 017-002-01-x
Wzór chemiczny HCl
Masa molowa 36,45 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 28061000
ADR UN1789
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Duszący
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia < - 20°C
Temperatura wrzenia/zakres 50°C
Gęstość względna >1123 kg/m3 w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w acetonie