tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Alkohol metylowy

Inne nazwy: Metanol, karbinol

Identyfikator produktu Alkohol metylowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 67-56-1
Nr WE 200-659-6
Numer indeksowy 603-001-00-x
Wzór chemiczny CH3OH
Masa molowa 32,04 g/mol
Postać fizyczna Ciecz
ADR UN1230
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia -97,8°C
Temperatura wrzenia/zakres 64,5ºC
Gęstość względna 0,792 g/cm3 hPa (20ºC)
Rozpuszczalność w wodzie Nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Etanol: mieszalny, eter: mieszalny, benzen: mieszalny, chloroform: mieszalny, aceton: mieszalny
Inne właściwości fizyczne Łatwopalny

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny. Spala się bladoniebieskim płomieniem. Czysty metanol jest bezbarwną cieczą. Miesza się z wodą w każdym stosunku. Jest silną trucizną. Do 1923 roku był otrzymywany wyłącznie przez destylację rozkładową drewna. Obecnie produkuje się metanol syntetycznie, głównie dwiema metodami z gazu syntezowego: metodą ICI oraz metodą Lurgi. Reakcja ta prowadzona jest w obecności katalizatora miedziowego (Cu-Zn-Al2O3), w temperaturze 250 °C, przy ciśnieniu 4–10 MPa. Wcześniej stosowane katalizatory chromowo-cynkowe wymagały 340–400 °C oraz 30–32 MPa. W trakcie procesu przebiega równocześnie reakcja wodoru z dwutlenkiem węgla (potrzebnym do utrzymania aktywności katalizatora). Alkohol metylowy można także otrzymać, działając NaOH lub KOH na fluorowcopochodne metanu, na przykład CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F.  Substancja ta oznaczona jest jako ADR o numerze UN 1230.
Metanol syntetyczny stosowany jest w wielu branżach między innymi w produkcji farb i lakierów, chemii gospodarczej, kosmetyce, produkcji klei, olei, smarów, w przemyśle farmaceutycznym, chemii budowlanej oraz w produkcji żywic, tworzyw sztucznych i poliuretanów.
Możliwe zastosowania metanolu :

 • jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej,
 • jako paliwo lub składnik paliwa w silnikach spalinowych (samoloty, motocykle żużlowe, monster trucki, modelarskie silniki żarowe) i ogniwach paliwowych DMFC,
 • stosuje się go również do otrzymywania formaliny,
 • otrzymywanie estrów metylowych,
 • składnik płynów myjących,
 • środek zapobiegający zamarzaniu,
 • surowiec, niezbędny do uzyskania wielu produktów chemicznych, na przykład takich jak: aldehyd mrówkowy (metanal), chlorek metylu,
 • stosowany jako związek wyjściowy w syntezie wielu wyrobów farmaceutycznych i środków ochrony roślin,
 • dodatek do benzyny (polepszające liczbę oktanową),
 • odczynnik laboratoryjny,
 • w produkcji klejów,
 • metanol syntetyczny ma właściwości konserwantu i rozpuszczalnika, np pigmentów, substancji zapachowych i służy do produkcji wielu innych substancji kosmetycznych, jest także skażalnikiem, dodawany do substancji trujących w celu odstraszenia przed spożyciem i wdychaniem,
 • substancja antybakteryjna,
 • substancja antymikrobowa,
 • substancja bakteriobójcza, bakteriocyd,
 • substancja grzybobójcza, fungicyd,
 • w wytwarzaniu błon fotograficznych,
 • wykorzystywany do produkcji preparatów odtłuszczających.

Alkohol metylowy jest silną trucizną. Picie lub wdychanie metanolu grozi śmiercią lub poważnym kalectwem: spożycie 8–10 gramów powoduje ślepotę, a 12–20 gramów śmierć. Metanol jest szczególnie niebezpieczny, gdyż można go łatwo pomylić z etanolem.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.