tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wodorotlenek sodu stały (płatki, granulki)

Inne nazwy: Ług sodowy, soda kaustyczna

Identyfikator produktu Wodorotlenek sodu stały (płatki, granulki)
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki sodu
Nr CAS 1310-73-2
Nr WE 215-185-5
Wzór chemiczny NaOH
Masa molowa 40 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek lub granulki
ADR UN1823
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH 12,4
Temperatura topnienia/krzepnięcia - 9°C (roztwór 7,5 %)
Gęstość względna 2,12-2,13 g/cm3 (> 98,5 %)

Wodorotlenek sodu, ług sodowy, soda żrąca, soda kaustyczna, NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad. W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej. Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza (tworząc powłokę węglanu sodu), dlatego należy ją przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach. W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła i tworząc silnie żrący ług sodowy – bezbarwną, bezzapachową i niepalną ciecz, która reaguje z kwasami, tlenkami niemetali i wodorotlenkami amfoterycznymi, tworząc sole sodowe, jest śliska w dotyku, powoduje oparzenia. Na metale działa korodująco, szczególnie w obecności wilgoci. Łatwo reaguje z metalami o własnościach amfoterycznych wydzielając wodór, np. z glinem i cyrkonem, tworząc odpowiednio gliniany i cyrkoniany. Tworzy sole ze słabymi kwasami organicznymi, np. fenolami i nitrometanem. Niemetale pod wpływem NaOH ulegają dysproporcjonowaniu, np. biały fosfor gotowany z roztworem NaOH daje fosforiak i fosforan, a siarka rozpuszcza się w roztworze NaOH tworząc siarczek i siarczyn. Substancja oznaczona jako ADR o numerze UN 1719. W przemyśle wykorzystywany w takich branżach jak chemia gospodarcza, nawozy, kleje, oleje, smary.
Ług sodowy można wykorzystać :

 • produkcja detergentów, barwników,
 • wyrób mydła,
 • główny składnik preparatów do udrażniania rur kanalizacyjnych,
 • wyrób szkła wodnego z krzemionki, będącego składnikiem wysokiej jakości klejów silikonowych oraz farb,
 • produkcja sztucznego jedwabiu,
 • produkcja gumy, regeneracji kauczuku,
 • procesy uzdatniania wody dla celów przemysłowych,
 • rafinacja ropy i olejów mineralnych,
 • przeróbka ciekłych produktów koksowania,
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł spożywczy (dodatek do żywności jako regulator kwasowości E524),
 • w procesie wytwarzania surfaktantów specjalistycznych dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego,
 • w końcowym etapie procesu produkcji dodatków do tworzyw sztucznych stosowanych m.in w budownictwie, jako czynnik neutralizujący,
 • do produkcji dodatków do betonu i zapraw cementowych (superplastyfikatorów, dyspergatorów) jako substancja neutralizująca.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.