tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Dietanoloamina 85%

Inne nazwy: DEA roztwór 85%, dwuetonoloamina roztwór 85%, 2,2-iminodietanol roztwór 85%

Identyfikator produktu Dietanoloamina 85%
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 111-42-2
Nr WE 203-868-0
Numer indeksowy 603-071-00-1
Wzór chemiczny C4H11O2N
Masa molowa 105,14 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe poniżej temperatury zamarzania. Powyżej temperatury zamarazia syropowata ciecz
Kod taryfy celnej 29221200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Delikatny amoniakalny
pH 11,5 (5% r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 27 °C (bezwodna)
Temperatura wrzenia/zakres 269,9°C (bezwodna)
Gęstość względna 1,1 g/cm3 (bezwodna)