tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Fosforan mocznika

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Fosforan mocznika
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki fosforu, Związki azotu
Nr CAS 4861-19-2
Nr WE 225-464-3
Wzór chemiczny CH4N2O·H3O4P
Masa molowa 158,05 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29241900
ADR UN1759
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~ 1,2 (10 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~117,3°C
Gęstość względna 1,759 g/cm3 (21°C)
Rozpuszczalność w wodzie 960 g/l (20°C)