tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Kalafonia

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kalafonia
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 8050-09-7
Nr WE 232-475-7
Numer indeksowy 650-015-00-7
Postać fizyczna Ciało stałe koloru żółtego
Kod taryfy celnej 38061000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 65-95°C
Gęstość względna 1,034 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalna
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych