tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Wodorotlenek baru

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Wodorotlenek baru
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki baru
Nr CAS 12230-71-6
Nr WE 241-234-5
Wzór chemiczny Ba(OH)2•8H2O
Masa molowa 315,48 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 28164000
ADR UN3262
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH 13 (roztwór nasycony)
Temperatura wrzenia/zakres 392°C
Gęstość względna 3,74 g/cm3 (19°C) (produkt jednowodny)
Rozpuszczalność w wodzie 20-30 g/l

Wodorotlenek baru (Ba(OH)2·8H2O)  to nieorganiczny związek chemiczny należący do silnych zasad (pH 13). Stan stały substancji ma postać białego proszku, rozpuszczalnego w gorącej wodzie, słabo rozpuszczalnego w kwasach. Otrzymywanie wodorotlenku baru odbywa się np. poprzez rozpuszczenie tlenku baru w wodzie. Krystalizuje jako ośmiowodny hydrat (Ba(OH)2•8H2O), który może zostać odwodniony do monohydratu poprzez ogrzewanie na powietrzu lub odwodniony podczas ogrzewania w 100°C w próżni. Jest to substancja żrąca i niebezpieczna dla zdrowia powodująca np. uszkodzenia skóry, oczu. Nr CAS opisywanego związku to 12230-71-6.

Zastosowanie

  • przemysł chemiczny (prekursor innych związków baru; stosowany w chemii analitycznej; bierze udział w reakcji Wittiga-Hornera). Wodorotlenek baru jest „czystym odczynnikiem”, nie zanieczyszczonym  wodorotlenkiem sodu i wodorotlenkiem potasu. Rozpuszczony nie zawiera niepożądanych węglanów (węglan baru jest nierozpuszczalny w wodzie)

  • przemysł cukrowniczy (odcukrzenie melasy )

  • technika dentystyczna (utwardzanie wycisków gipsowych)

  • dodatek do żywic fenolowych i stabilizatorów PVC (poprawa właściwości tworzywa sztucznego)

  • w medycynie jako składnik leków homeopatycznych

  • środek czyszczący (inhibitor korozji, czyściciel wycieków kwasów)

  • w budownictwie oraz wybranych produktach elektrycznych i elektronicznych

  • ciekawym zastosowaniem wodorotlenku baru jest malowanie freskami, prace konserwatorskie, gdzie ten związek jest wykorzystywany

  • Wulkanizacja kauczuku syntetycznego