tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Wodorotlenek baru

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Wodorotlenek baru
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki baru
Nr CAS 12230-71-6
Nr WE 241-234-5
Wzór chemiczny Ba(OH)2•8H2O
Masa molowa 315,48 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 28164000
ADR UN3262
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH 13 (roztwór nasycony)
Temperatura wrzenia/zakres 392°C
Gęstość względna 3,74 g/cm3 (19°C) (produkt jednowodny)
Rozpuszczalność w wodzie 20-30 g/l