tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Trietanoloamina 80%, 85%, 90%, 100%

Inne nazwy: trójetanoloamina, 2,2',2''-nitrilotrietanol

Identyfikator produktu Trietanoloamina 80%, 85%, 90%, 100%
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 102-71-6
Nr WE 203-049-8
Wzór chemiczny (CH2CH2OH)3N
Masa molowa 149,19 g/mol
Postać fizyczna Oleista ciecz, bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 29221500
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~20,5°C
Temperatura wrzenia/zakres ~336,1°C (760 mmHg)
Gęstość względna 1,126 g/ml (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie > 1000 g/l (20°C )