tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

Kwas adypinowy

Inne nazwy: Kwas butanodikarboksylowy-1,4, kwas heksanodiowy 1,6

Identyfikator produktu Kwas adypinowy
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 124-04-9
Nr WE 204-673-3
Numer indeksowy 607-144-00-9
Wzór chemiczny C6H10O4
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29171200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 2,7 (roztwór wodny nasycony)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 150,85°C
Temperatura wrzenia/zakres 337,5°C
Gęstość względna 1,36 g/cm3 w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie 23 g/l w 20°C