tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Glikol monoetylenowy

Inne nazwy: Glikol monoetylenowy, MEG

Identyfikator produktu Glikol monoetylenowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole, Glikole
Nr CAS 107-21-1
Nr WE 203-473-3
Numer indeksowy 603-027-00-1
Wzór chemiczny C2H6O2
Masa molowa 62,07 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz o niewielkiej lepkości
Kod taryfy celnej 29053100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Łagodny
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -12,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 196 - 200°C
Gęstość względna 1,113 kg/m3 przy 20°C
Rozpuszczalność w wodzie Całkowicie rozpuszczalny

Glikol monoetylenowy to organiczny środek chemiczny, będący najprostszym alkoholem polihydroksylowym (diol), a zarazem i najprostszym alkoholem cukrowym. W czystej postaci jest bezbarwną, o lekkim, łagodnym zapachu, syropowatą cieczą, o niskiej lepkości oraz słodkawym posmaku. Substancja ta, jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie. Glikol etylenowy jest toksyczny. Cząsteczki glikolu etylenowego zostały zaobserwowane w przestrzeni kosmicznej. Najczęściej stosowaną metodą produkcji glikolu etylenowego jest hydroliza tlenku etylenu.
Glikol etylenowy znajduję swoje zastosowania w wielu branżach, takich jak żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany, farby i lakiery, chemia gospodarcza, nawozy, kosmetyka i wiele innych.

Glikol monoetylenowy można zastosować jako:
 -składnik płynów niezamarzających do chłodnic silników(40-62% roztwór wodny) oraz w instalacjach chłodniczych jako czynnik pośredni,
 -składnik do produkcji żywic poliestrowych, alkidowych (alkidali),
 -składnik rozpuszczalników, plastyfikatorów,
 -składnik do wytwarzania tereftalanu (PET),
 -chłodziwo w instalacjach grzewczych,
 -składnik do produkcji włókien szklanych stosowanych w produktach takich jak narty wodne, wanny i piłki do kręgli,
 -włókien poliestrowych do ubrań, tapicerki, dywanów i poduszek.

Bezpośredni kontakt z tym glikolem może powodować podrażnienie oczu, łzawienie, ból oka lub zaburzenia widzenia. Kontakt ze skórą może być lekko drażniący dla skóry. Substancja nie uczula.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.