tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Paraformaldehyd

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Paraformaldehyd
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 30525-89-4
Nr WE 608-494-5
Wzór chemiczny (CH2O)N
Postać fizyczna Ciało stałe, biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29126000
ADR UN2213
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 3,5 – 5,5 (10 g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 120 -170°C
Gęstość względna 1,3 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Słabo