tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Wodorosiarczyn amonu roztwór

Inne nazwy: Kwaśny siarczyn amonu roztwór

Identyfikator produktu Wodorosiarczyn amonu roztwór
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 10192-30-0
Nr WE 233-469-7
Wzór chemiczny NH5SO3
Masa molowa 99,11
Postać fizyczna Żółta ciecz
Kod taryfy celnej 28322000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki zapach amoniaku
pH 5,6 (20°C)
Gęstość względna 1,4 g/cm3 (20°C )