tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Regulamin obrotu opakowaniami zwrotnymi

REGULAMIN OBROTU OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI TYPU DPPL 1000L
Centro-chem sp. z o.o. sp.k.

 1. Opakowania zwrotne typu DPPL 1000L stanowią własność Centro-chem sp. z o.o. sp.k.
  i są przeznaczone do przechowywania surowców dostarczanych przez Centro-chem sp. z o.o. sp.k. na podstawie umowy handlowej lub zamówienia.
 2. Klient, który zakupił od Centro-chem sp. z o.o. sp.k. surowiec w opakowaniu DPPL 1000L zobowiązany jest do zwrotu tego opakowania w ciągu 60 dni od daty sprzedaży towaru.
 3. Zwracane opakowania powinny być opróżnione i nie mogą być uszkodzone. Opakowania nie mogą być używane jako – opakowania magazynowe na potrzeby klienta.
 4. Opróżnione opakowania będą odbierane od klienta transportem Centro-chem sp. z o.o. sp.k.
 5. Gotowość do zwrotu opróżnionych opakowań należy zgłaszać na adres e-mail: opakowania@centro-chem.pl lub telefonicznie po nr +48 606 789 707.
 6. W przypadku nie zwrócenia opakowań w terminie zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności 14 dni w oparciu o poniższy cennik:
  Pojemnik DPPL 1000L – 700 zł/szt. netto.
 7. Centro-chem sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia opakowania uszkodzonego lub zanieczyszczonego innymi substancjami niż surowiec w nim sprzedany.
  Zwrot opakowania uszkodzonego lub zanieczyszczonego będzie skutkowało wystawieniem faktury obciążającej w wysokości równowartości utraconego opakowania.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU I STANOWI
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAMÓWIEŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ Centro-chem sp. z o.o. sp.k. W RAMACH WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ