tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Azotyn sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Azotyn sodu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki sodu, Związki azotu
Nr CAS 7632-00-0
Nr WE 231-555-9
Numer indeksowy 007-010-00-4
Wzór chemiczny NaNO2
Masa molowa 69 g/mol
Postać fizyczna Kryształy o odcieniu kremowo-szarym lub Kremowo-szare kryształy
ADR UN 1500, 5.1, III
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH 9,9 (10% r-r)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 271ºC
Temperatura wrzenia/zakres 320°C (rozkład)
Gęstość względna 2,15 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 818 g/l (20°C)

Azotyn sodu to kremowo-szary, krystaliczny związek chemiczny, będący solą kwasu azotowego (III) i sodu. Jest higroskopijnym ciałem stałym, które dobrze rozpuszcza się w wodzie, ale słabo rozpuszcza się w alkoholu. Wysoka higroskopijność sprawia, że azotyn sodu jest w stanie przyciągać  wilgoć z powietrza, co może prowadzić do jego ograniczonej trwałości. Jego temperatura topnienia wynosi 271 stopni Celsjusza.

 

Azotyn sodu znajdzie swoje zastosowanie w:

  • w przemyśle spożywczym — jest stosowany jako dodatek do żywności, głównie jako konserwant. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie rozwojowi bakterii i pleśni, co przedłuża trwałość żywności.  Azotyn sodu jest często dodawany do wędlin, przetworów mięsnych, sera i konserw, aby przedłużyć ich trwałość i zapobiec psuciu się. Azotyn sodu sprawdza się jako substancja zapobiegająca tzw. jełczeniu produktów bogatych w tłuszcze zwierzęce.
  • Produkcji klejów i smarów — jest stosowany w celu zwiększenia lepkości i stabilizacji składników, co pozwala na produkcję trwałych i skutecznych produktów klejących i smarów.
  • Produkcji olejów — jest używany jako stabilizator w produkcji olejów, w szczególności tłoczonych na zimno olejów roślinnych. Dzięki temu oleje zachowują swoją jakość i smak na dłużej, a ich trwałość i stabilność są zwiększone.
  • w przemyśle chemicznym — jak odczynnik analityczny.
  • Wykorzystywany jest także przy farbowaniu tkanin.


Czy wiesz, że…

W średniowieczu azotyn sodu był wykorzystywany jako składnik w produkcji soli, ponieważ pozwalał na przyspieszenie procesu krystalizacji soli z wody morskiej.Ograniczenia:

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r: załącznik XVII, pozycja 75.

-Azotyn sodu E250: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności-załącznik II