tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Azotyn sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Azotyn sodu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki sodu, Związki azotu
Nr CAS 7632-00-0
Nr WE 231-555-9
Numer indeksowy 007-010-00-4
Wzór chemiczny NaNO2
Masa molowa 69 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek o kolorze kremowo-szarym
ADR UN1500
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH 9,9 (10% r-r)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 271ºC
Temperatura wrzenia/zakres 320ºC
Gęstość względna 2,15 g/cm3 (20°C)