tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

Czteroboran sodu bezwodny

Inne nazwy: Boraks bezwodny

Identyfikator produktu Czteroboran sodu bezwodny
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu, Związki boru
Nr CAS 1330-43-4
Nr WE 215-540-4
Numer indeksowy 005-011-00-5
Wzór chemiczny Na2B4O7
Masa molowa 201,22 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28401100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 9,2 (roztwór 1%, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 741°C
Temperatura wrzenia/zakres 1575°C
Gęstość względna 2,37 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 2,48% (20°C)