tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Czteroboran sodu bezwodny

Inne nazwy: Boraks bezwodny

Identyfikator produktu Czteroboran sodu bezwodny
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu, Związki boru
Nr CAS 1330-43-4
Nr WE 215-540-4
Numer indeksowy 005-011-00-5
Wzór chemiczny Na2B4O7
Masa molowa 201,22 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28401100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 9,2 (roztwór 1%, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 741°C
Temperatura wrzenia/zakres 1575°C
Gęstość względna 2,37 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 2,48% (20°C)