tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Formalina

Inne nazwy: Aldehyd mrówkowy roztwór

Identyfikator produktu Formalina
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aldehydy
Nr CAS 50-00-0 (36-50%), 67-56-1 (<9%)
Nr WE 200-001-8 (36-50%), 200-659-6 (<9%)
Numer indeksowy 605-001-00-5 (35-50%), 603-001-00-x (<9%)
Wzór chemiczny CH2O (bezwodny)
Postać fizyczna Bezbarwna lub opalizująca ciecz
Kod taryfy celnej 29121100
ADR UN2209
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, charakterystyczny
pH 3-4
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~ 100°C
Temperatura wrzenia/zakres 64 – 85°C (w zależności od zawartości metanolu)
Gęstość względna 1,090 – 1,150 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny bez ograniczeń
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalna w metanolu, etanolu, eterze etylowym

Formalina

jest to nasycony (35–40%) roztwór wodny formaldehydu, aldehydu mrówkowego, bezbarwna, opalizująca ciecz o drażniącym, charakterystycznym, ostrym zapachu i smaku, silnie toksyczna i bakteriobójcza, ścina białka zarówno strukturalne, jak i enzymatyczne. Formalina rozpuszcza się w metanolu, etanolu, eterze etylowym. W wodzie rozpuszczalna bez ograniczeń. Jest otrzymywany na skalę przemysłową przez katalityczne utlenienie metanolu. Oznaczona jako substancja ADR o numerze UN2209.

Surowiec ten jest stosowany w bardzo wielu dziedzinach przemysłu między innymi :

  • chemia gospodarcza,
  • nawozy,
  • kleje, oleje, smary,
  • ogrodnictwo,
  • przemysł paszowy.

Formalina(Formaldehyd) ma również szerokie zastosowania w medycynie, w odpowiednim stężeniu stanowi doskonała substancję do przechowywania preparatów biologicznych. Kilkuprocentowe roztwory wodne są również używane w muzealnictwie, do konserwacji obrazów, zawierających farby, w których skład wchodzą cząsteczki białek. Niegdyś także miała duże zastosowanie w fotografii, będąc środkiem ścinającym żelatynę. Formalinę stosuję się również jako środek antyseptyczny, odkażający oraz przeciwpotny. Używa się tej substancji do tworzenia gum, tworzyw sztucznych oraz produkcji papieru. W ogrodnictwie używa się formaliny do odkażania gleby, tuneli, szklarni, donic. Roztwór aldehydu mrówkowego można wykorzystać w swoim gospodarstwie do konserwacji racic bydła. Formalina najbardziej znana jest z wykorzystywania do konserwacji zwłok.  Formaldehyd jest stosowany również w kosmetyce, głównie w odżywkach do paznokci.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.