tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Sorbitol 70%

Inne nazwy: Sorbit

Identyfikator produktu Sorbitol 70%
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 68425-17-2
Nr WE 270-337-8
Wzór chemiczny C6H14O6
Postać fizyczna Klarowna, bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 38249992
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5,8 (do 50 %)
Temperatura wrzenia/zakres ~ 315°C
Gęstość względna ~1,3 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny