tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Glikol dipropylenowy

Inne nazwy: Glikol dwupropylenowy, 1,1-oksydi-2-propanol

Identyfikator produktu Glikol dipropylenowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole, Glikole
Nr CAS 25265-71-8
Nr WE 246-770-3
Wzór chemiczny C6H14O3
Masa molowa 134,17 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29094980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -20°C
Temperatura wrzenia/zakres 227°C literatura (760 mmHg)
Gęstość względna 1,02 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny