tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Glikol dipropylenowy

Inne nazwy: Glikol dwupropylenowy, 1,1-oksydi-2-propanol

Identyfikator produktu Glikol dipropylenowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole, Glikole
Nr CAS 25265-71-8
Nr WE 246-770-3
Wzór chemiczny C6H14O3
Masa molowa 134,17 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29094980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -20°C
Temperatura wrzenia/zakres 227°C literatura (760 mmHg)
Gęstość względna 1,02 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny

Glikol dipropylenowy (DPG)

należy do związków organicznych o wzorze C6H14O3. To bezbarwna, lepka ciecz o wysokiej temperaturze wrzenia. Należy do rozpuszczalników, łatwo miesza się z wodą i rozpuszczalnikami organicznymi. Ze względu na niską toksyczność glikol dipropylenowy znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. 

Zastosowanie glikolu dipropylenowego:

  • glikol dipropylenowy znajduje wiele zastosowań jako plastyfikator
  • półprodukt w przemysłowych reakcjach chemicznych,
  • inicjator polimeryzacji lub monomer 
  • rozpuszczalnik 
  • niska toksyczność i właściwości rozpuszczalnikowe sprawiają, że glikol jest idealnym dodatkiem do perfum oraz produktów do pielęgnacji skóry i włosów
  • powszechny składnik komercyjnego płynu do mgły w przemyśle rozrywkowym.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.