tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas fosforowy 72%, 75%, 85%

Inne nazwy: Kwas ortofosforowy

Identyfikator produktu Kwas fosforowy 72%, 75%, 85%
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 7664-38-2
Nr WE 231-633-2
Numer indeksowy 015-011-00-6
Wzór chemiczny H3PO4
Masa molowa 97,995 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna, przeźroczysta, lepka ciecz
Kod taryfy celnej 28092000
ADR UN1805
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny, czasem wyczuwalny zapach H2S
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia - 17°C
Temperatura wrzenia/zakres 135°C
Gęstość względna 1,5788 g/cm3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie >1000 g/l wody (20°C)

Kwas fosforowy (inna nazwa kwas ortofosforowy) -to związek nieorganiczny, kwas tlenowy. Forma bezwodna ma postać bezbarwnego ciała stałego, które jest silnie higroskopijne (w kontakcie z wodą staje się roztworem o odczynie silnie kwasowym).

Najczęściej spotykanym roztworem kwasu fosforowego jest stężenie 72%, 75% i 85%. W tej postaci jest on żrącą, bezbarwną lub żółtawą cieczą.  W zależności od stopnia utleniania fosforu może występować w kilku odmianach:
- kwas fosforowy (I) (kwas fosfinowy, kwas podfosforawy, HPH2O2)
- kwas metafosforowy (V), (HPO3)
- kwas ortofosforowy (III) (kwas fosfonowy, kwas fosforawy, H3PO3)
- kwas pirofosforowy (V) (H4P2O7)
- kwas ortofosforowy (V) (kwas fosforowy, H3PO4).


Na skalę przemysłową otrzymuje się go w tak zwanej metodzie mokrej działając kwasem siarkowym na fosforan wapnia (z minerałów bogatych w fosfor jak fosforyt) wg reakcji:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4.

Kwas fosforowy i jego sole naturalnie obecne są także w organizmach żywych. Jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi pH w płynach ustrojowych oraz są składnikami kwasów nukleinowych oraz nośników energii (ATP i ADP).

Zastosowanie kwasu fosforowego:

  • Kwas fosforowy najczęściej wykorzystywany jest w produkcji nawozów sztucznych – superfosfatów  oraz wodorofosforanu wapnia

  • W postaci roztworu ma także zastosowanie jako nawóz do fertygacji w uprawach szklarniowych. Skutecznie redukuje kwaśne węglany a także uzupełnia niedobory fosforu

  • W przemyśle spożywczym wykorzystywany jest jako regulator kwasowości oraz inhibitor rozwoju bakterii i pleśni, nadaje także napojom lekko kwaskowy smak

  • surowiec produkcji środków farmaceutycznych, w analityce laboratoryjnej

  • w gospodarstwie domowym jako składnik detergentów i środków odrdzewiających.