tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas fosforowy 72%, 75%, 85%

Inne nazwy: Kwas ortofosforowy

Identyfikator produktu Kwas fosforowy 72%, 75%, 85%
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 7664-38-2
Nr WE 231-633-2
Numer indeksowy 015-011-00-6
Wzór chemiczny H3PO4
Masa molowa 97,995 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna, przeźroczysta, lepka ciecz
Kod taryfy celnej 28092000
ADR UN1805
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny, czasem wyczuwalny zapach H2S
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia - 17°C
Temperatura wrzenia/zakres 135°C
Gęstość względna 1,5788 g/cm3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie >1000 g/l wody (20°C)