tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Kwas 12-hydroksystearynowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas 12-hydroksystearynowy
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 106-14-9
Nr WE 203-366-1
Wzór chemiczny C18H36O3
Masa molowa 300,48 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do beżowego
Kod taryfy celnej 29181998
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
pH 7,8 – 8,4 (50g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 72 - 77°C
Temperatura wrzenia/zakres > 300°C
Gęstość względna 0,95 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny