tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
tel. 81 756 55 21
fax: 81 756 55 08
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Kwas 12-hydroksystearynowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas 12-hydroksystearynowy
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 106-14-9
Nr WE 203-366-1
Wzór chemiczny C18H36O3
Masa molowa 300,48 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do beżowego
Kod taryfy celnej 29181998
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
pH 7,8 – 8,4 (50g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 72 - 77°C
Temperatura wrzenia/zakres > 300°C
Gęstość względna 0,95 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny