tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas mrówkowy 85%

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas mrówkowy 85%
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 64-18-6
Nr WE 200-579-1
Numer indeksowy 607-001-00-0
Wzór chemiczny HCOOH
Masa molowa 46,03 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna lub lekko żółta ciecz
Kod taryfy celnej 29151100
ADR UN1779
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry
pH 2,2
Temperatura topnienia/krzepnięcia -13°C
Temperatura wrzenia/zakres 107,3°C
Gęstość względna 1,195 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny

Kwas mrówkowy

jest to organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas karboksylowy. Sole i estry kwasu mrówkowego to mrówczany. Występuje m.in. we włoskach parzących pokrzyw oraz w jadzie mrówek. Kwas mrówkowy pierwszy raz został wyizolowany z martwych mrówek.

Opisywany kwas na skalę przemysłową otrzymuje się z tlenku węgla i wodorotlenku sodu, z tlenku węgla i metanolu oraz jako produkt uboczny podczas produkcji kwasu octowego metodą utleniania węglowodorów. Związek jest żrący i powodujący korozję oraz wykazuje dużą lotność. Kwas mrówkowy ma charakterystyczny, ostry zapach, jest bezbarwną lub lekko żółtą cieczą, oznaczaną jako substancja ADR o numerze UN 1779. Wykorzystywany w przemyśle paszowym, chemii gospodarczej, klejach, olejach, smarach i innych.


Zastosowanie:

  • ze względu na swoje właściwości grzybobójcze często wykorzystywany jako składnik preparatów grzybobójczych i zakwaszających,
  • szerokie zastosowanie w syntezie organicznej (np. otrzymywanie kwasu szczawiowego),
  • w pszczelarstwie jest stosowany do zwalczania roztocza Varroa destructor,
  • konserwant o silnych właściwościach grzybobójczych, przy wysokich stężeniach i niskim zakresie pH zakres jego działania obejmuje również bakterie,
  • dodatek do żywności ma oznaczenie E236,
  • w medycynie ma zastosowanie jako środek rozszerzający naczynia krwionośne, porażający receptory czuciowe i bólowe,
  • w produkcji zwierzęcej i weterynarii kwas mrówkowy jest stosowany jako zakwaszacz, w stężeniu 0,2-1% (2-10 kg/tonę paszy). Optymalna dawka wynosi 0,2-0,5%,
  • stosowany m.in. w farbiarstwie, do impregnacji tkanin, do garbowania skór jako środek dezynfekujący.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.