tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Mocznik

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Mocznik
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Amidy
Nr CAS 57-13-6
Nr WE 200-315-5
Wzór chemiczny (NH2)2CO
Masa molowa 60,05 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, kryształy lub granulki barwy białej do słomkowej.
Kod taryfy celnej 310210
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki zapach amoniaku
pH 9,2 - 9,5 ( 10% roztwór, 20°C).
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~134°C.
Temperatura wrzenia/zakres Substancja ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia
Gęstość względna 1,33 g/cm³ (20 °C).
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w alkoholach i ciekłym amoniaku; słabo rozpuszczalny w eterze etylowym; praktycznie nierozpuszczalny w chloroformie.

Mocznik jest jednym z najważniejszych surowców w branży rolniczej i przemysłowej. Komponentami do jego produkcji są: dwutlenek węgla (CO2) i amoniak (NH3). Wchodzą one w reakcję pod wysokim ciśnieniem, tworząc karbaminian amonu, który jako produkt pośredni ulega powolnemu rozkładowi na mocznik i wodę.

 

Mocznik jest organicznym związkiem chemicznym o formule chemicznej (NH2)2CO. W stanie czystym jest białym, krystalicznym proszkiem lub granulatem o zapachu amoniaku. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz innych rozpuszczalnikach takich jak alkohol i ciekły amoniak. Jest  stosunkowo stabilny w normalnych warunkach.

 

Mocznik znajduje zastosowanie w wielu branżach przemysłu:

  • w przemyśle farmaceutycznym mocznik jest często stosowany do produkcji tabletek, kapsułek czy płynów- głównie jako solvent, ponieważ jest w stanie rozpuścić wiele substancji, w tym składniki aktywne w produktach farmaceutycznych.
  • jako dodatek, zwiększający  lepkość i stabilność w produkcji olejów i smarów;
  • jako środek zwiększający gęstość i wytrzymałość w  żywicach;
  • jako źródło azotu w produkcji pasz ( jest niezbędny do wzrostu roślin i produkcji białka. W połączeniu z innymi składnikami, takimi jak fosfor i potas, mocznik jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, co w konsekwencji przekłada się na jakość i wydajność produkcji pasz).
  • w produkcji tworzyw sztucznych i włókien


    Czy wiesz, że...


    Mocznik po raz pierwszy otrzymano syntetycznie już w roku 1828, jednak dopiero po drugiej wojnie światowej rozpoczęto jego produkcję na szerszą skalę do celów nawozowych.