tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

 

Czterochloroetylen

Inne nazwy: Perchloroetylen, tetrachloroetylen

Identyfikator produktu Czterochloroetylen
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki chloru
Nr CAS 127-18-4
Nr WE 204-825-9
Numer indeksowy 602-028-00-4
Wzór chemiczny C2Cl4
Masa molowa 165,83 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29032300
ADR UN1897
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia -22°C
Temperatura wrzenia/zakres 121°C (760 mmHg)
Gęstość względna 1,620 -1,626 g/ml (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 0,015% (25°C)

Tetrachloroeten, tetrachloroetylen, Cl2C=CCl2 jest to organiczny związek chemiczny, pochodna etenu całkowicie podstawiona chlorem (perchloroeten). Jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym, słodkim zapachu. Jest to substancja oznaczona jako ADR z numerem UN1897. Rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych. Łatwo ulega biodegradacji. Biodegradacja może przebiegać wolno w warunkach anaerobowych (w nieobecności tlenu). Szybkość biodegradacji może wzrosnąć w glebie i / lub wodzie przy aklimatyzacji. Pośrednia fotodegradacja z rodnikami OH. Okres połowicznego rozkładu w atmosferze: 50 dni.

Znajduje szerokie zastosowanie w takich branżach jak :
 -farby i lakiery,
 -chemia gospodarcza,
 -kleje, oleje, smary.

Czterochloroetylen jest stosowany do „suchego” prania chemicznego, jako wywabiacz plam i rozpuszczalnik. I jako płynny nośnik ciepła, dzięki czemu dokładnie czyści powierzchnie. Posiada szeroki wachlarz zastosowań w przemyśle jako rozpuszczalnik tłuszczów, olejów, żywic, wosku itp. Używany jest ponadto w pralnictwie, do mycia i odtłuszczania metali, przy wytwarzaniu syntetycznego kauczuku, wielu związków organicznych,  i środków owadobójczych. Czterochloroetylen posiada również zastosowanie w czyszczeniu filmów i ich kopiowaniu.
Substancja szkodliwa, niebezpieczna dla środowiska. Ograniczone dowody działania rakotwórczego.. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.