tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wazelina (biała, żółta)

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Wazelina (biała, żółta)
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 8009-03-8
Nr WE 232-373-2
Postać fizyczna Tłuste ciało stałe koloru białego do żółtego konsystencji kremu
Kod taryfy celnej 271210
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 30 - 60°C
Gęstość względna 0,83 g/cm3 (90°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny

WAZELINA to substancja o mazistej konsystencji, mieszanina węglowodorów parafinowych (dokozanu i trikozanu). Jest to substancja bezwonna, o kolorze od białego do brązowego, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w benzynie czy eterze.

Wazelina została wyodrębniona w 1859 roku przez brytyjskiego chemika Roberta Augustusa Chesebrougha. Początkowo substancja ta nosiła nazwę „petroleum jelly”. Nazwa „wazelina”  została rozpowszechniona przez firmę amerykańska Vaseline, produkującą na skalę masową petroleum jelly. Wazelina otrzymywana jest w wyniku przeróbki różnych rodzajów ropy naftowej.

Wyróżnia się kilka rodzajów wazeliny:

  • wazelinę techniczną (brązową, nieoczyszczoną),
  • wazelinę żółtą oraz
  • białą. Ostatnie dwa rodzaje różnią się między sobą stopniem oczyszczenia. Wazelina biała jest surowcem do:
  • wazeliny kosmetycznej.

Centro-chem oferuje Państwu wazelinę białą oraz żółtą.

Opisywana substancja jest uznawana przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) jako zatwierdzony środek ochrony skóry dostępny bez recepty (OTC) i pozostaje szeroko stosowany w kosmetyce oraz innych gałęziach przemysłu.

Większość zastosowań wazeliny wykorzystuje jej właściwości smarujące i powlekające.

ZASTOSOWANIE:

  • branża kosmetyczna- wazelina stanowi istotny składnik   balsamów, pomadek i kosmetyków do skóry (ochrona przed wysychaniem, pielęgnujący włosy, dłonie, paznokcie, ciało)

  • wazelina stosowana jest jako powłoka elementów podatnych na korozję, elementów metalowych, wyrobów ze skóry, gumy (zapobiega wysychaniu powierzchni, przymarzaniu, brudzeniu )