tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Etanoloamina

Inne nazwy: 2-aminoetanol, MEA, monoetanoloamina

Identyfikator produktu Etanoloamina
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 141-43-5
Nr WE 205-483-3
Numer indeksowy 603-030-00-8
Wzór chemiczny C2H7NO
Masa molowa 61,08 g/mol
Postać fizyczna Organiczna, bezbarwna, lepka ciecz
Kod taryfy celnej 29221100
ADR UN2491
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Nieprzyjemny, rybi zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia 10,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 170,3°C (1013,25 gPa)
Gęstość względna 1,02 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie > 1000 g/l przy 20°C (ph 12,1)

Etanoloamina to organiczny związek chemiczny, należący do aminoalkoholi. Firma Centro-chem dokłada wszelkich starań, by oferowany surowiec był najwyżej jakości.
Etanoloamina jest powszechnie nazywana monoetanoloaminą lub MEA w celu odróżnienia od dietanoloaminy (DEA) i trietanoloaminy (TEA). Inne nazwy etanoloaminy: 2-aminoetanol, monoetanoloamina, ETA lub MEA. 
Cząsteczka MEA, zawiera  pierwszorzędową aminę  i pierwszorzędowy alkohol . Jako alkohole, etanoloaminy są higroskopijne i mogą reagować z kwasami z wytworzeniem estrów. Jednocześnie jako aminy są lekko alkaliczne i reagują z kwasami wytwarzając sole i mydła. Te właściwości są bazą do wielu zastosowań etanoloaminy.

Etanoloamina to bezbarwna, lepka ciecz o zapachu przypominającym amoniak . Cząsteczki etanolaminy występują w organizmach i tworzą błony komórkowe. Cząsteczki opisywanej substancji odnajdywane są także w przestrzeni międzygwiezdnej.

Etanoloamina jest wytwarzana przez reakcję tlenku etylenu z amoniakiem.

Substancja oznaczona jako ADR o numerze UN 2491. W zastosowaniach przemysłowych, MEA jest używana w czystej postaci (w koncentracji >99%) lub jako roztwory wodne o różnej koncentracji.

Zastosowanie MEA:

  • w produkcji detergentów, emulgatorów, środków zmiękczających, past, farmaceutyków, inhibitorów korozji i półproduktów chemicznych,
  • w kosmetykach (tworzenie emulsji; regulacja pH kosmetyków),
  • w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator,
  • w medycynie,
  • w przemyśle samochodowym,
  • jako rozpuszczalnik przy produkcji barwników,
  • w przemyśle celulozowym.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.