tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Etanoloamina

Inne nazwy: 2-aminoetanol, MEA, monoetanoloamina

Identyfikator produktu Etanoloamina
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 141-43-5
Nr WE 205-483-3
Numer indeksowy 603-030-00-8
Wzór chemiczny C2H7NO
Masa molowa 61,08 g/mol
Postać fizyczna Organiczna, bezbarwna, lepka ciecz
Kod taryfy celnej 29221100
ADR UN2491
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Nieprzyjemny, rybi zapach
Temperatura topnienia/krzepnięcia 10,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 170,3°C (1013,25 gPa)
Gęstość względna 1,02 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie > 1000 g/l przy 20°C (ph 12,1)

Etanoloamina, kolamina, aminoetanol jest to organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi. Należy do grupy amin biogennych. Ma charakter zasadowy. MEA jest to lepka ciecz o zapachu amoniaku o temperaturze krzepnięcia 10,5°C, oraz temperaturze wrzenia 172°C. Otrzymywana z tlenku etylenu i amoniaku. Jest produktem rozpadu naturalnych fosfatydów. Jako alkohole, etanoloaminy są higroskopijne i mogą reagować z kwasami z wytworzeniem estrów. Jednocześnie jako aminy są lekko alkaliczne i reagują z kwasami wytwarzając sole i mydła. Te właściwości są bazą do wielu zastosowań etanoloaminy. W zastosowaniach przemysłowych, MEA jest używana w czystej postaci (w koncentracji >99%) lub jako roztwory wodne o różnej koncentracji. Substancja oznaczona jako ADR o numerze UN 2491. Stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator. MEA w formie roztworów wodnych jest często używana jako absorbent w skruberach do oczyszczania gazów. Jako rozpuszczalnik ma zastosowanie przy produkcji barwników i oraz w przemyśle celulozowym. Ponadto jest stosowana do produkcji środków ochrony drewna, środków powierzchniowo-czynnych, detergentów, kosmetyków, smarów i farmaceutyków. W kompozycjach farmaceutycznych monoetanoloamina jest używana głównie do buforowania lub przygotowania emulsji. MEA może być stosowana jako regulator pH w kosmetykach.

 

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.