tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

Gliceryna

Inne nazwy: Glicerol, propano-1,2,3-triol

Identyfikator produktu Gliceryna
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Gliceryna, Alkohole
Nr CAS 56-81-5
Nr WE 200-289-5
Wzór chemiczny C3H8O3
Masa molowa 92,1 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 29054500
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
pH 5-7
Temperatura topnienia/krzepnięcia -10°C
Temperatura wrzenia/zakres 100 - 130°C
Gęstość względna ~1200 kg/m3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny

Glicerol ( potocznie nazywany gliceryną) należy do alkoholowych związków organicznych. Przyjmuje postać lepkiej, gęstej cieczy o barwie przezroczystej. Ciecz charakteryzuje się dużą higroskopijnością (czyli zdolnością pochłaniania wody). Substancja jest rozpuszczalna w wodzie, glikolu propylenowym i alkoholu.  Rozpuszczalność w wodzie jest możliwa dzięki trzem hydrofilowym alkoholowym grupom hydroksylowym. Może tworzyć zarówno między-, jak i wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe, dzięki czemu glicerol jest bardzo elastyczną cząsteczką.  Opisywany związek nie jest substancją toksyczną,  nie ma także negatywnego wpływu na środowisko.
 
Gliceryna jest znana od roku 1783, dzięki niemiecko-szwedzkiemu chemikowi Carl Wilhelm Scheele.
Pierwotnie glicerol otrzymywany był w procesie zmydlania tłuszczu, w wyniku którego powstaje gliceryna i sole kwasów tłuszczowych (mydło).  Innym sposobem otrzymywania gliceryny jest metoda syntetyczna wykorzystująca propylen.

Glicerol ma szerokie zastosowanie, jest jedną z najcenniejszych i najbardziej wszechstronnych substancji chemicznych występujących w przyrodzie.

Zastosowanie:

  • przemysł kosmetyczny (składnik kremów, mydeł, pomadek, kosmetyków nawilżających, poprawiających elastyczność skóry)

  • składnik gum, żywic, emalii samochodowych i farb

  • w laboratoriach, np. podczas przeprowadzania elektroforezy (tworzenie żelu poliakrylamidowy)

  • w garbarstwie do zabezpieczania skór przed wysychaniem (dzięki zdolnościom higroskopijnym glicerolu)

  • pasze: gliceryna paszowa pozwala uniknąć ketozy u bydła
    Gliceryna paszowa stosowana jest również jako dodatek do pasz niskojakościowych oraz  zapobiega wysychaniu, zagrzewaniu oraz przymarzaniu paszy na stole paszowym

  • produkcja e-liquidów

  • przemysł samochodowy- glicerol dodawany jest do płynów hamulcowych, chłodniczych, płynów do szyb

  • zastosowanie w medycynie i farmacji

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.

 

Zobacz również