tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Chlorek amonu

Inne nazwy: Salmiak

Identyfikator produktu Chlorek amonu
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł spożywczy, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki azotu
Nr CAS 12125-02-9
Nr WE 235-186-4
Numer indeksowy 017-014-00-8
Wzór chemiczny NH4Cl
Masa molowa 53,491 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, krystaliczne, koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Prawie bezwonny
pH 4,7 (200 g/l, 25°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 338°C
Gęstość względna 1,53 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 372 g/l (20°C)

Chlorek amonu, zwyczajowo nazywany jako salmiak, NH4Cl – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i amoniaku. W warunkach normalnych chlorek amonu występuje jako biały proszek lub bezbarwne, krystaliczne ciało stałe. Dobrze rozpuszcza się w wodzie (w temperaturze 20 stopni Celsjusza 370 gramów na litr). Pod wpływem ogrzewania sublimuje, pary chlorku amonu dysocjują do amoniaku i chlorowodoru. Występuje naturalnie jako rzadki minerał - salmiak rodzimy.

  Zastosowanie:
chlorek amonu jest używany przede wszystkim jako elektrolit,w suchych ogniwach Leclanchégo, czyli najczęściej używanych dziś ogniwach galwanicznych. Ma zastosowanie w metalurgii do odzysku metali szlachetnych, oraz jako sól przewodząca w elektrolicie do niklowania i cynkowania. Stosowany jest także jako lek wykrztuśny, dodatek do paszy dla bydła, składnik szamponu, a także występuje jako dodatek do niektórych nawozów sztucznych. Chlorek amonu znajduje wykorzystanie przy produkcji mleka w proszku oraz mleka zagęszczonego, nieprzetworzonych produktach rybnych oraz serach dojrzałych i serach w plasterkach. Stosowany jest również do kompotów owocowych oraz owoców w puszkach i szklanych pojemnikach. Jest wykorzystywany także w produktach spożywczych jako środek spulchniający i konserwujący E510. Chlorek amonu to też regulator kwasowości, substancja smakowa, pożywka dla drożdży w produktach fermentowanych np. chlebie. Znajduje swoje zastosowanie również, w takich branżach jak produkcja klei, olei, smarów, żywic, tworzyw sztucznych, poliuretanów.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.