tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Alkohol cetylowy

Inne nazwy: 1-heksadekanol

Identyfikator produktu Alkohol cetylowy
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 36653-82-4
Nr WE 253-149-0
Wzór chemiczny C16H34O
Postać fizyczna Białe lub prawie białe granulki lub proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 48 – 50°C
Temperatura wrzenia/zakres 300-320°C
Gęstość względna 0,817 g/ml (50°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny

Alkohole są to związki chemiczne zawierające przynajmniej jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji.