tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

 

Kwas siarkowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas siarkowy
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Mleczarstwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 7664-93-9
Nr WE 231-639-5
Numer indeksowy 016-020-00-8
Wzór chemiczny H2SO4
Masa molowa 98,08 g/mol
Postać fizyczna bezbarwna do lekko szarej, opalizująca, lepka ciecz
Kod taryfy celnej 28070000
ADR UN 1830, 8, II
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach ostry, duszący zapach SO2.
pH 0,3 (49 g H2S04/1000 ml H2O; 25°C).
Temperatura topnienia/krzepnięcia +1,8°C (98.5 %); -3.7°C (97,5 %);-12.6°C (96 %);-27°C (93 %)
Temperatura wrzenia/zakres + 275°C ± 5°C (100%, z rozkładem)
Gęstość względna 1,8144-1,8305 kg/l (90-100% kwas siarkowy)
Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona- z wydzieleniem dużej ilości ciepła

Kwas siarkowy jest to silny kwas o wzorze chemicznym H2SO4. Jest bezbarwna do lekko szarej, opalizująca, lepka ciecz o ostrym, duszącym zapachu dwutlenku siarki, o nieograniczonej rozpuszczalności w wodzie. Procesowi temu towarzyszy wydzielanie dużych ilości ciepła.

Kwas siarkowy ma silne właściwości higroskopijne pochłaniając wodę z otoczenia, a nawet z niektórych związków.

Kwas siarkowy jest silnym kwasem i powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. W związku z powyższym podczas rozcieńczania należy wlewać zawsze kwas do wody oraz stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

 

Kwas siarkowy znajduje swoje zastosowanie w:

  • produkcji akumulatorów- jako elektrolit;
  • przemyśle petrochemicznym- w produkcji olejów i smarów- kwas siarkowy jest stosowany jako środek do neutralizacji i usuwania niepożądanych zanieczyszczeń, osuszania olejów, nafty oraz parafiny;
  • przemyśle nawozowym- kwas siarkowy jest często stosowany jako składnik nawozów wapniowych, które są stosowane w celu poprawy jakości gleby i zwiększenia wzrostu roślin. Wykorzystywany jest także do produkcji superfosfatów oraz fosforanu i siarczanu amonu;
  • górnictwie i metalurgii, gdzie wykorzystywany jest w procesach wzbogacania rud miedzi;
  • w branży detergentów (np. w produkcji laurylosiarczanu sodu);
  • przemyśle kosmetycznym- wykorzystywany jest do produkcji surowców i półproduktów (np. azotanu srebra), a także wody utlenionej czy substancji zapachowych;
  • do produkcji innych kwasów, np. kwasu solnego, azotowego i fosforowego.
  • ogrodnictwie- służy do zakwaszania wody stosowanej w ogrodnictwie oraz pożywek dla roślin;
  • przemyśle papierniczym - do wybielania papieru;
  • przemyśle tekstylnym jako środek do wybielania wełny.

 

Kwas siarkowy:

Nie jest udostępniany przeciętnemu użytkownikowi (2019/1148/WE)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj

Jest prekursorem narkotykowym kat. 3 (273/2004/WE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0273Czy wiesz, że...

Kwas siarkowy często nazywany jest "krwią przemysłu chemicznego", gdyż stanowi podstawowy kwas mineralny i jeden z najmocniejszych kwasów nieorganicznych, a spektrum jego zastosowania jest bardzo szerokie.