tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Glikol monopropylenowy

Inne nazwy: 1,2-propandiol, glikol propylenowy, 1,2-dihydroksypropan

Identyfikator produktu Glikol monopropylenowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole, Glikole
Nr CAS 57-55-6
Nr WE 200-338-0
Wzór chemiczny C3H8O2
Masa molowa 76,1 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29053200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -20°C
Temperatura wrzenia/zakres 184°C literatura (760 mmHg)
Gęstość względna 1,03 g/cm3 20°C/20°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w acetonie i chloroformie

Wyróżnia się kilka rodzajów glikolu, z uwagi na ich budowę chemiczną czy toksyczność:

  • glikol etylenowy
  • glikol monoetylenowy
  • glikol dietylenowy
  • glikol propylenowy

Glikol monopropylenowy (glikol propylenowy)

to organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych (dioli). Przyjmuje postać bezbarwnej i oleistej cieczy. Związek ten rozpuszcza się w wodzie, acetonie
i chloroformie. Glikol propylenowy jest substancją higroskopijną, czyli posiada zdolność pochłaniania wilgoci, dlatego też służy do utrzymywania odpowiedniej wilgoci w niektórych lekach, kosmetykach lub produktach spożywczych.

Otrzymywanie glikolu propylenowego jest możliwe na kilka sposobów:
- poprzez uwodnienie tlenku propylenu
- z gliceryny jako produkt pozostały po produkcji biodiesla (biopaliwo do silników wysokoprężnych)
Według danych glikol klasyfikowany jest jako związek powszechnie uznawany za bezpieczny oraz dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Zastosowanie glikolu propylenowego:

  • w przemyśle spożywczym stosowany jako konserwant. Jego oznaczenie to E1520

  • powszechnie stosowany w kosmetyce, m.in. jako składnik olejków do masażu, balsamów, past do zębów oraz płynów do płukania ust, składnik główny dezodorantu w sztyfcie

  • glikol dodawany np. do płynów chłodniczych, hamulcowych- stanowi środek zapobiegający zamarzaniu
  • stosowany w środkach czystości

  • składnik chłodziwa w technologiach kosmicznych

  • związek, który zapobiega wystąpieniu u krów ketozy laktacyjnej


Ciekawostka: glikol propylenowy może być używany do wytwarzania sztucznego dymu lub mgły wykorzystywanej w szkoleniach przeciwpożarowych oraz w produkcjach teatralnych.


W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.