tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Glikol monopropylenowy

Inne nazwy: 1,2-propandiol, glikol propylenowy, 1,2-dihydroksypropan

Identyfikator produktu Glikol monopropylenowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole, Glikole
Nr CAS 57-55-6
Nr WE 200-338-0
Wzór chemiczny C3H8O2
Masa molowa 76,1 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29053200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -20°C
Temperatura wrzenia/zakres 184°C literatura (760 mmHg)
Gęstość względna 1,03 g/cm3 20°C/20°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w acetonie i chloroformie

Glikol monopropylenowy jest to organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi dwuhydroksylowych czyli dioli. W temperaturze pokojowej jest bezbarwną, bezwonną, oleistą cieczą, o słodkawym smaku i wysokiej lepkości. Rozpuszcza się w wodzie, acetonie i chloroformie. Glikol propylenowy jest substancją higroskopijną. Na skalę przemysłową glikol propylenowy otrzymywany jest przez uwodnienie tlenku propylenu. Glikol propylenowy może być także uzyskiwany z gliceryny jako produkt pozostały po produkcji biodiesla, czyli wersji biopaliwa do silników wysokoprężnych.
Glikol propylenowy znajduje swoje zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, między innymi: chemia gospodarcza, farby i lakiery, kosmetyka, kleje, oleje, smary, ogrodnictwo, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy. W odróżnieniu od glikolu etylenowego glikol propylenowy nie jest toksyczny.

Glikol propylenowy można również stosować jako :
 - konserwant lub emulgator oraz jako składnik barwników i aromatów. Jego oznaczenie to E1520,
 - podłoże, czyli płyn, który sam nie ma istotnego działania dla organizmu ale w którym może zostać rozprowadzony składnik czynny leku,
 -nośnik zapachów w olejkach zapachowych oraz w olejkach do masażu,
 -składnik w pastach do zębów, oraz płynach do płukania ust,
 -składnik główny dezodorantu w sztyfcie,
 -środkach do higieny dłoni, czy ogólnie w środkach czystości,
 - regulator wilgotności tytoniu, w nawilżaczach do tytoniu,
 -składnikiem większości e-płynów. Pełni rolę rozczynnika nikotyny,
 -składnik chłodziwa w technologiach kosmicznych,
 -składnik zanęt dla ryb,
 -związek, który zapobiega wystąpieniu u krów ketozy laktacyjnej.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.