tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas amidosulfonowy

Inne nazwy: kwas sulfamidowy

Identyfikator produktu Kwas amidosulfonowy
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 5329-14-6
Nr WE 226-218-8
Numer indeksowy 016-026-00-0
Wzór chemiczny H2NSO3H
Masa molowa 97,09 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego. Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 28111980
ADR UN2967
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 205°C
Gęstość względna 2,15 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 181,4 g/ l (20°C)

Kwas amidosulfonowy to nieorganiczny związk chemiczny stanowiący amid kwasu siarkowego. Substancja ta jest ciałem stałym, koloru białego, w formie bezzapachowego, krystalicznego proszku.

Kwas amidosulfonowy oznaczony jest jako ADR z numerem UN 2967. Obecny jest między innymi w takich branżach jak : chemia gospodarcza, kleje, oleje, smary, żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany i inne.

Zastosowanie:

  • głównie w przemyśle chemicznym
  • jako czynnik krzepnięcia żywicy,
  • stosowany do otrzymywania pokryć ognioodpornych do tkanin,
  • stosowany do usuwania  osadów w twardej wodzie,
  • regulator pH,
  • stosowany w garbarstwie i galwanotechnice,
  • jako substancja podstawowa w acydymetrii,
  • substancja do impregnacji papieru i rafinacji metali,
  • odczynnik chemiczny do celów laboratoryjnych, analitycznych i dydaktycznych.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.