tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Glikol polietylenowy 200

Inne nazwy: PEG 200

Identyfikator produktu Glikol polietylenowy 200
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole, Glikole
Nr CAS 25322-68-3
Nr WE 500-038-2
Wzór chemiczny HO(C2H4O)NH
Masa molowa 190 - 210 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 39072011
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia - 45°C
Temperatura wrzenia/zakres >200°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,12 g/cm (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny

Glikol polietylenowy należy do grupy polioksyetylenoglikoli (PEG o średniej masie cząsteczkowej wynoszącej 400). Surowiec ma postać bezbarwnej, bezwonnej cieczy, dobrze rozpuszczalnej w wodzie. Cechuje się silnymi właściwościami higroskopijnymi. Ponadto wykazuje znakomitą zdolność rozpuszczania substancji czynnych. Nie miesza się z tłuszczami i olejami mineralnymi. Zastosowanie znajduje w takich gałęziach przemysłu jak farby i lakiery, kleje, oleje, smary, kosmetyka.

Powszechnie stosowany do konserwacji zabytków drewnianych, wydobytych z mokrych stanowisk archeologicznych. Powoli wnika w głąb drewna, wypierając wodę. Zapobiega kurczeniu się, pękaniu i wypaczaniu drewna.

Glikol polietylenowy PEG ma szerokie zastosowania w przemyśle kosmetycznym. Silnie nawilża skórę. Ma właściwości konserwujące kosmetyki. Zwiększa rozpuszczalność wielu substancji, np. kwasu salicylowego i kwasu azelainowego. Polepsza wchłanianie składników aktywnych, zawartych w kosmetykach. Pozytywnie wpływa na rozsmarowywalność kosmetyków. Zmniejsza lepkość niektórych substancji, np. gliceryny i d-pantenolu. Stosowany jako plastyfikator do gąbek i skór syntetycznych. Substancja ta znalazła swoje zastosowanie, także jako zmiękczacz do papieru  i tkanin oraz jako smar do gumy. Może być również składnikiem płynów do produkcji dużych baniek mydlanych. Glikole polietylenowe są stosowane również jako katalizatory w reakcjach dwufazowych.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.