tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wodorotlenek sodu roztwór

Inne nazwy: Ług sodowy roztwór, soda kaustyczna

Identyfikator produktu Wodorotlenek sodu roztwór
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki sodu
Nr CAS 1310-73-2
Nr WE 215-185-5
Wzór chemiczny NaOH
Masa molowa 40 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
ADR UN1719
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia + 1°C
Gęstość względna 1,33 g/cm3 (15°C)

Wodorotlenek sodu  (Ług sodowy roztwór, soda kaustyczna) jest nieorganicznym związkiem chemicznym. Należy do jednej z  najsilniejszych zasad. Jest to substancja wytwarzana syntetycznie. Może powstać między innymi w reakcji wody z sodem lub jego reaktywnymi związkami (np. wodorkiem sodu, tlenkiem sodu i alkoholanami sodu). Wodorotlenek sodu w postaci stałej ma biały kolor i jest krystalicznej budowy. Rozpuszcza się bardzo dobrze w wodzie jak i w alkoholach wydzielając przy tym znaczne ilości ciepła i tworzy silnie żrący ług sodowy który jest  bezzapachową i bezbarwną cieczą. Substancje tą możemy spotkać w żywności (E524) jako regulator PH. W przemyśle wykorzystywany w takich branżach jak chemia gospodarcza, nawozy, kleje, oleje, smary.


Ług sodowy można wykorzystać :

 • produkcja detergentów, barwników,
 • wyrób mydła,
 • główny składnik preparatów do udrażniania rur kanalizacyjnych,
 • wyrób szkła wodnego z krzemionki, będącego składnikiem wysokiej jakości klejów silikonowych oraz farb,
 • produkcja sztucznego jedwabiu,
 • produkcja gumy, regeneracji kauczuku,
 • procesy uzdatniania wody dla celów przemysłowych,
 • rafinacja ropy i olejów mineralnych,
 • przeróbka ciekłych produktów koksowania,
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł spożywczy (dodatek do żywności jako regulator kwasowości E524),
 • w procesie wytwarzania surfaktantów specjalistycznych dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego,
 • w końcowym etapie procesu produkcji dodatków do tworzyw sztucznych stosowanych m.in w budownictwie, jako czynnik neutralizujący,
 • do produkcji dodatków do betonu i zapraw cementowych (superplastyfikatorów, dyspergatorów) jako substancja neutralizująca.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.