tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

 

Kwas cytrynowy jednowodny

Inne nazwy: Kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy

Identyfikator produktu Kwas cytrynowy jednowodny
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 5949-29-1
Nr WE 611-842-9
Wzór chemiczny C6H8O7·H2O
Masa molowa 210,14 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczne ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29181400
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 1,7 (100 g/l)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 153°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,665 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 590 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w alkoholu