tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Pirosiarczyn sodu

Inne nazwy: Dwusiarczyn sodowy, disiarczyn disodu

Identyfikator produktu Pirosiarczyn sodu
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 7681-57-4
Nr WE 231-673-0
Numer indeksowy 016-063-00-2
Wzór chemiczny Na2O5S2
Masa molowa 190,1 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, białe lub bezbarwne
Kod taryfy celnej 28321000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki, siarczanowy
pH 3,5 – 5,0 (50g/l H2O w 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 150°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach W dwuchlorometanie, toluenie, n-hecane, acetonie, octanie etylu: <0,01g/l