tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Talk 325 mesh, 700 mesh

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Talk 325 mesh, 700 mesh
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki krzemu
Nr CAS 14807-96-6
Nr WE 238-877-9
Wzór chemiczny 3Mg2∙4SiO2∙H2O
Masa molowa 379,34 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 25262000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7,0 – 9,0 (szlam, 50 g/l H20, 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia > 1300°C
Gęstość względna ~2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny