tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Talk 325 mesh, 700 mesh

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Talk 325 mesh, 700 mesh
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki krzemu
Nr CAS 14807-96-6
Nr WE 238-877-9
Wzór chemiczny 3Mg2∙4SiO2∙H2O
Masa molowa 379,34 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 25262000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7,0 – 9,0 (szlam, 50 g/l H20, 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia > 1300°C
Gęstość względna ~2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny

Talk to minerał ilasty o wzorze 3Mg2∙4SiO2∙H2O, złożony z uwodnionego krzemianu magnezu.


Talk jest pochodzenia metamorficznego, znajduje się w głównej mierze w skałach powstałych w średnio wysokich temperaturach (300-400 stopni Celsjusza). Tworzy się także z hydrotermalnego przeobrażenia skał ultrazasadowych (oliwiny i pirokseny) a także w wyniku przemiany marmurów dolomitowych.

Ten minerał jest używany jako środek zagęszczający i smarujący. Jest składnikiem ceramiki, farb i pokryć dachowych. Jest głównym składnikiem wielu kosmetyków. Występuje w postaci ulistnionej do mas włóknistych oraz w wyjątkowo rzadkiej postaci krystalicznej. Ma doskonały dekolt u podstawy i nierówne płaskie złamanie, a foliowana jest dwuwymiarową formą płytkową.