tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Octan izobutylu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Octan izobutylu
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 110-19-0
Nr WE 203-745-1
Numer indeksowy 607-026-00-7
Wzór chemiczny C6H12O2
Masa molowa 116,16 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29153900
ADR UN1113
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Owocowy
pH 6,7( 5g/l w 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -90°C
Temperatura wrzenia/zakres 117°C
Gęstość względna 0,871 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 6,7 g/l (20°C )