tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas borowy

Inne nazwy: Kwas ortoborowy

Identyfikator produktu Kwas borowy
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 10043-35-3
Nr WE 233-139-2
Numer indeksowy 005-007-00-2
Wzór chemiczny H3Bo3
Masa molowa 61,83 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe. Krystaliczny, biały proszek
Kod taryfy celnej 2580000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,1 (roztwór 0,1 %, 20°C), 5,1 (roztwór 1,0%, 20°C), 3,7 (roztwór 4,7%, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 450°C ±2°C (ogrzewany w zamkniętej przestrzeni)
Temperatura wrzenia/zakres 1860°C
Gęstość względna 1,51 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 4,7 % (20°C), 27,5 % (100°C)