tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wodorotlenek potasu stały

Inne nazwy: Ług potasowy

Identyfikator produktu Wodorotlenek potasu stały
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki potasu
Nr CAS 1310-58-3
Nr WE 215-181-3
Wzór chemiczny KOH
Masa molowa 55,11 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek lub granulki
Kod taryfy celnej 28152000
ADR UN1814
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 360°C (100% KOH)
Gęstość względna 2,044 (20°C) (100% KOH)

Wodorotlenek potasu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze KOH. Czasami stosowane są inne nazwy tego związku:  soda kaustyczna lub ług potasowy (stężony roztwór wodny). KOH należy do bardzo mocnych zasad (pH 14). Związek ten ma wiele zastosowań przemysłowych, głównie wykorzystujących żrący charakter substancji i jego reaktywność. 

Wodorotlenek potasu ma postać białych granulek lub proszku. KOH wykazuje wysoką stabilność termiczną. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; jednak proces rozpuszczania jest silnie egzotermiczny. Opisywany związek ma właściwości higroskopijne. Roztwór, zwany ługiem potasowym, pochłania z powietrza dwutlenek węgla tworząc węglan potasu (dlatego też KOH należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach). Jest to związek silnie żrący, może spowodować oparzenia.

Zastosowanie wodorotlenku potasu:

  • Prekursor innych związków potasu

  • Wodny roztworu wodorotlenku potasu znajduje zastosowanie jako elektrolit w bateriach alkalicznych, w akumulatorach (bateriach w telefonach komórkowych)

  • Ze względu na wysokie powinowactwo do wody KOH służy w laboratorium jako środek osuszający

  • w przemyśle spożywczym stosowany jako  zagęszczacz żywności, środek regulujący pH i stabilizator żywności.  (znany pod symbolem  E525 ), wykorzystywany także w produkcji kakao i wyrobów czekoladowych

  • wykorzystywany w produkcji detergentów i środków myjących, dezynfekujących, środków udrażniających

  • przemysł paszowy:  produkcja wieloskładnikowych nawozów

  • służy regulacji pH w oczyszczalniach ścieków, produkcji kleju.