tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wodorotlenek potasu stały

Inne nazwy: Ług potasowy

Identyfikator produktu Wodorotlenek potasu stały
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki potasu
Nr CAS 1310-58-3
Nr WE 215-181-3
Wzór chemiczny KOH
Masa molowa 55,11 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek lub granulki
Kod taryfy celnej 28152000
ADR UN1814
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 360°C (100% KOH)
Gęstość względna 2,044 (20°C) (100% KOH)