tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Rezorcyna

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Rezorcyna
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Nr CAS 108-46-3
Nr WE 203-585-2
Numer indeksowy 604-010-00-1
Wzór chemiczny C6H4(OH)2
Masa molowa 110,11 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, białe płatki
Kod taryfy celnej 29072100
ADR UN2876
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 4,5 (10% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 110,0ºC
Temperatura wrzenia/zakres 277,5ºC
Gęstość względna 1,278 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Całkowita