tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Czteroboran sodu dziesięciowodny

Inne nazwy: Boraks dziesięciowodny

Identyfikator produktu Czteroboran sodu dziesięciowodny
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Chemia budowlana, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu, Związki boru
Nr CAS 1303-96-4
Nr WE 215-540-4
Numer indeksowy 005-011-01-1
Wzór chemiczny Na2B4O7•10H2O
Masa molowa 381,37 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28401990
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 9,3 (roztwór 0,1%, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 741°C
Temperatura wrzenia/zakres 1575°C
Gęstość względna 1,71 g/cm3 (20ºC)
Rozpuszczalność w wodzie 4,7% w 20°C