tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wodorowęglan sodu

Inne nazwy: Kwaśny węglan sodu, soda kwaśna

Identyfikator produktu Wodorowęglan sodu
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 144-55-8
Nr WE 205-633-8
Wzór chemiczny NaHCO3
Masa molowa 210,14 g/mol
Postać fizyczna Proszek lub kryształy barwy białej
Kod taryfy celnej 28363000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH 8,6 (5 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 270°C
Temperatura wrzenia/zakres 93,4 g/l (20°C, przy ph = 8,4)
Gęstość względna 2,21-2,23 (20°C)